Astrid de Lange benoemd tot lid van verdienste van KHC

Op de maandag j.l. gehouden ledenvergadering van voetbalvereniging KHC is bestuurslid Astrid de Lange benoemd tot lid van verdienste. Astrid heeft meer dan 10 jaar de taak van bestuurslid vrijwilligerszaken vervuld. Ze maakt wel het seizoen af, en blijft behouden voor administratieve taken.

Op de ledenvergadering werden de bouwplannen verder toegelicht en aangevuld. KHC gaat in de 2e week van mei starten met de bouwwerkzaamheden. De tribune en sponsorhome voldoen niet meer, en gaan tegen de vlakte. Daarvoor komt terug en nieuwe tribune met daar onder 3 nieuwe kleedkamers. Verder wordt het sponsorhome vernieuwd, met daaronder ruimten voor ballen en overige spelmaterialen. De verwachting dat het allemaal klaar is voor 1 november 2024.

Verder waren er kritische vragen over de te ontwikkelen Sportcampus. Het bestuur van KHC gaf aan, dat het niet mee gaat in de ontwikkelingen zo die nu gepresenteerd zijn door de Gemeente Kampen. Er zouden 3 nieuwe kunstgrasvelden bij komen 2 op Sportpark De Maten en 1 op Sportpark De Venen. Dit om de te verwachten groei van de nieuwbouw wijken op te vangen. Echter KHC wordt door de gemeentelijke objectleider niet serieus genomen en doet maar wat. Plotseling moet de parkeerplaats weg, en willen ze KHC veld 5 van Dos Kampen toewijzen. En als klap op de vuurpijl moeten in de ontwikkelingen naar een open Campus de hekken verdwijnen. Allemaal ontwikkelingen waar we niet blij van worden, zeker nu het zo goed gaat met onze vereniging.

Maar gelukkig gaat het op sportief gebied erg goed met de club, zowel het 1e en ook het 2e doen in de top van hun klasse mee. Bij overige teams gaat het ook prima, en bij de jeugd zit de groei er in. Veel nieuwe mini’s op de zaterdagmorgen dus wat dat betreft gaat het prima.

De voorzitter sloot de vergadering met de mooie woorden van het gezonde verstand zal toch hopelijk wel zegevieren, en wenste iedereen een prettig kerstfeest en bovenal een gezond 2024.