Vanaf nu groene auto’s met zwaailicht en sirene op de weg in Kampen

Naast witte, gele en rode voertuigen van de hulpdiensten die met zwaailicht en sirene door Zwolle rijden, komt er vanaf nu een nieuwe variant bij. Veiligheidsregio IJsselland beschikt sinds kort over groene zwaailichtauto’s voor bevolkingszorg en woordvoerders.

De taak van bevolkingszorg is het regelen van opvang en verzorging van burgers bij calamiteiten. De woordvoerders van de veiligheidsregio verstrekken informatie aan het publiek en de pers. Zij zijn daarnaast de persvoorlichters voor de brandweer in IJsselland.

“Groen is de landelijke huisstijl van de veiligheidsregio’s. We zijn daarmee beter zichtbaar en herkenbaar,” zegt Lizette Tijink, hoofd bevolkingszorg IJsselland. Binnenkort wordt de mobiele commando-unit van de veiligheidsregio groen gespoten. De vrachtwagen waarin de hulpdiensten overleggen is momenteel nog brandweerrood. “Hetzelfde geldt voor de dienstauto’s van onze informatiemanagers,” vervolgt Tijink. “Zodra deze toe zijn aan vervanging, komen er groene voertuigen voor in de plaats.”

Dringende taak
Naast de brandweer, politie en ambulancedienst heeft de wetgever ook andere diensten aangewezen die gebruik mogen maken van blauw zwaailicht en sirene. Zo mag ProRail hulpverleningsvoertuigen met spoed laten rijden bij ongevallen op het spoor en heeft Sanquin de toestemming voor spoedtransporten van bloed. Ook de veiligheidsregio wordt genoemd in de Regeling optische en geluidssignalen 2009.

Voor alle diensten geldt dat zwaailicht en sirene alleen mogen worden gebruikt voor het vervullen van een dringende taak die hun is opgedragen. Onder de dringende taak verstaat de wetgever levensbedreigende situaties die directe hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt, het voorkomen van levensbedreigende situaties voor mensen, het voorkomen van ernstige schade aan gebouwen of goederen en ernstige verstoringen van de openbare orde waarvoor een directe en snelle inzet noodzakelijk is.

Groene zwaailichtauto aanwezig bij een incident bij het tankstation aan de IJsseldijk
De mobiele commando-unit van de veiligheidsregio wordt binnenkort groen gespoten. foto: Peter Denekamp