Station Kampen-Zuid is pilotlocatie bij de ontwikkeling van regiohub


Een regiohub is een plek waar reizigers kunnen profiteren van verschillende vormen van openbaar vervoer met goede aansluitingen. Ook zijn er faciliteiten aanwezig, zoals parkeerruimte, fietsenstallingen en horecavoorzieningen. “Met hubs maken we het mogelijk om bijvoorbeeld auto en trein te combineren, wat leidt tot minder files, minder uitstoot en betere bereikbaarheid. Reizen met de trein wordt aantrekkelijker door fijne en goed bereikbare stationsomgevingen,” aldus Maarten Haverkamp, NS Regiodirecteur Noordoost.

Duurzaam Hubnetwerk
Het hubnetwerk biedt de mogelijkheid om je reis te starten met een vervoermiddel naar keuze (zoals fiets, e-bike, auto, bus) tot het dichtstbijzijnde station met een goede treinverbinding naar de bestemming. In landelijk gebied zal dit vaak met bus of auto zijn, maar de fiets en e-bike kunnen ook prima dienen om op het station te komen. Deze combinatie van vervoermiddelen vergroot de aantrekkelijkheid van het reizen met het openbaar vervoer, wat bijdraagt aan een vermindering van het aantal autokilometers. Dit heeft positieve effecten op het gebied van doorstroming, klimaatimpact, luchtkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Foto: Gedeputeerde Martijn Dadema en NS Regiodirecteur Maarten Haverkamp

Deze week ondertekenden Overijsselse gedeputeerde Martijn Dadema en NS Regiodirecteur Maarten Haverkamp op het provinciehuis te Zwolle een convenant dat de samenwerking bevestigt bij de ontwikkeling van regiohubs. De ontwikkeling van de regionale hubs zijn bedoeld om de bereikbaarheid te verbeteren. Met de ondertekening laten zowel provincie als de Nederlandse Spoorwegen zien de komende jaren te blijven investeren in duurzame bereikbaarheid.

Pilot locatie
Provincie Overijssel en gemeenten hebben, om ervaring op te doen, gekozen om te starten met vijf pilotlocaties, namelijk station Kampen-Zuid, station Dalfsen, station Steenwijk, P+R, Enschede Zuiderval en P+R Zwolle Hessenpoort. Drie van deze vijf pilotlocaties zijn locaties met een station: Dalfsen, Steenwijk en Kampen-Zuid.