Raadsspreekuur gemeenteraad op donderdag 11 februari

De gemeenteraad houdt op donderdag 11 februari weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt ditmaal geheel digitaal.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van 15, 16 en 17 februari aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 9 februari.

Vooraf aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 10 februari voor 17.00 uur telefonisch (038-339 41 57) aanmelden bij de griffie. Als aanmelder ontvangt u dan een link om digitaal te kunnen aanhaken. Zo mogelijk wordt donderdag overdag nog even getest.

Na tijdige telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 11 februari rond 19.00 uur gebruik maken van het (digitale) raadsspreekuur.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.