Vroegere bewoning in Reeve; waterput gevonden

In het gebied waar Reeve gebouwd gaat worden is tijdens archeologisch onderzoek een waterput gevonden. Deze waterput bevindt zich op de terp die op dit moment onderzocht wordt door RAAP. Deze terp is waarschijnlijk bewoond geweest tussen 1350 en 1600.

De gevonden waterput (projectteam Reeve)

Begin januari 2021 is RAAP (archeologisch adviesbureau) gestart met archeologisch vervolgonderzoek in het gebied waar het dorp Reeve gebouwd gaat worden.

Het onderzoek richt zich op een opgraving waar een opgehoogde woonplaats of terp wordt vermoed.

Tussen 1350 en 1600 is deze terp waarschijnlijk bewoond geweest, maar daarna lijkt het erop dat deze terp niet meer is bebouwd. Een voor de omgeving van Kampen, waar nog op bijna alle terpen boerderijen staan, uitzonderlijke situatie. Wie op de terp in Reeve woonden en waarvan ze leefden is nog onbekend en onderwerp van het huidige onderzoek.

Tot voor kort werd gedacht dat er ten westen van de zeedijk (Zwartendijk) gelegen polder Dronthen, waarin de terp ligt, nooit bewoning is geweest. Tot in de negentiende eeuw stond het laaggelegen land van deze polder namelijk jaarlijks bloot aan overstromingswater vanuit de Zuiderzee. Tijdens deze overstromingen is hier sinds de middeleeuwen meer dan een meter dik pakket zeeklei afgezet op het in de ondergrond aanwezige veen.

In de afgelopen weken hebben de archeologen tijdens onderzoek een indruk gekregen waarom men zich in de middeleeuwen in deze, aan de grillen van de Zuiderzee blootgestelde, polder vestigde. Naast sloten en kleine kuilen zijn namelijk ook vele lange, smalle kuilen met steile wanden gevonden, die bijna tot op het zand zijn ingraven. Deze kuilen doen sterk denken aan putten die in het verleden werden gegraven om turf te winnen. Het veen onder en rond de terp is van een goede kwaliteit en zeer geschikt als brandstof. De grote middeleeuwse stad Kampen was dichtbij en de stadsbewoners hadden in de koude winters van die tijd zeker grote behoefte aan brandstof om de huizen warm te stoken. Vanuit het huidige Reeve kon de turf snel en eenvoudig in Kampen op de markt gebracht worden. Daarnaast duiden de vele botresten van koeien op een vrij intensieve veehouderij.

In de komende periode proberen de archeologen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de plattegrond van de terp en de omliggende sloten, maar ook van de bewoners van de werkzaamheden die ze hier uitvoerden.

Nieuw dorp Reeve in het IJssellandschap

Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen is een nieuwe rivierarm, het Reevediep, in de IJsseldelta aangelegd. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep is hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw ontstaan. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten op mooie waterpartijen zorgt voor een plus ten opzichte van andere woongebieden.

Er komen 600 woningen in Reeve. In Reeve kunnen zowel toekomstige bewoners als andere Kampenaren zorgeloos genieten van een unieke omgeving waar landschap en water elkaar afwisselen. Reeve is een gezamenlijk initiatief van gemeente Kampen en BPD Ontwikkeling, regio Noord-Oost & Midden. Kijk voor meer informatie op: www.morgeninreeve.nl.