OBS Dirk van Dijken en kinderopvang de Vlieger deelden voorleestassen uit

Kinderen van groep 1 en 2 van OBS Dirk van Dijk en kinderen van kinderopvang de Vlieger konden hun geluk niet op. Zij kregen allemaal een voorleestas met daarin het boek ‘Coco kan het’ en een knuffeltje van Coco of een knutselplaat. Hiermee kunnen kinderen ook thuis lezen uit dit prachtige boek, wat dit jaar is verkozen tot Prentenboek van het jaar.

De school werkt samen met kinderopvang De Vlieger van Prokino en met Bibliotheek Kampen aan een doorgaande leeslijn. Daarbij is veel aandacht voor lezen, leesplezier en praten over boeken. Kinderen van de OBS Dirk van Dijk en De Vlieger hebben de beschikking over een prachtige schoolbieb. Belangrijk, want veel (voor)lezen maakt dat kinderen ook beter worden in taal en lezen. Daarnaast is er veel aandacht voor het thuis praten en lezen met je kind.

Voorleesconsulent Monique van Bibliotheek Kampen vertelt: ‘Ik zag de actie waarbij Stichting Lezen voorleestassen beschikbaar stelde voor kinderen uit groep 1 en 2. In overleg met school heb ik hen hiervoor aangemeld. Op het moment dat duidelijk werd dat de OBS Dirk van Dijk hiervoor uitgekozen was, hebben we gezocht naar mogelijkheden om ook kinderen van de kinderopvang hierbij aan te laten sluiten. En dat is gelukt. We hopen dat alle kinderen er thuis vaak uit zullen lezen. Een aantal kinderen hebben ook een Turkse, Arabische of Poolse vertaling mee naar huis gekregen zodat deze kinderen ook in de eigen taal van de ouders voorgelezen kunnen worden.’

Tekst gaat verder onder foto

Het plan was om deze voorleestassen tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari uit te delen. Door corona en de sluiting van scholen en kinderopvang, werd het uitdelen van de tassen tijdelijk

uitgesteld. Afgelopen vrijdag was het dan zover! Burgermeester Bort Koelewijn heeft in beide kleuterklassen de kinderen voorgelezen uit ‘Coco kan het’. De kinderen van de kinderopvang werden voorgelezen door hun eigen leidsters. Aan het eind van de dag nam iedereen een tas met boek mee naar huis! De afgelopen week stond het boek centraal op school en in de kinderopvang.