Hoe klimaatbestendig is uw straat? Praat mee!

Het klimaat verandert. Gemeente Kampen heeft daarom onderzoek gedaan naar de invloed van het veranderende klimaat op de leefbaarheid van uw straat. De uitkomsten hiervan zijn met kleurcodes visueel vastgelegd in ‘de staat van je straat’; een klimaatlabel voor iedere straat in gemeente Kampen, waarmee direct de invloeden van extreme weersomstandigheden als grote plensbuien of een hittegolf zichtbaar zijn. Wat betekent dit voor u? Welke maatregelen zouden we samen kunnen nemen? De gemeente nodigt u uit om mee te denken.

In 2019 heeft de gemeente een stresstest klimaatadaptatie uitgevoerd. Daarbij is gekeken in hoeverre de gemeente kwetsbaar is voor wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Samen met ingenieursbureau Sweco zijn de resultaten van dit onderzoek uitgewerkt in ‘de staat van je straat’. In ‘de staat van je straat’ ziet u de kaart van Kampen, waarop u kunt inzoomen tot uw eigen straat. Er zijn verschillende kaarten gemaakt waarop de invloeden van hitte, droogte, overstroming en wateroverlast direct zichtbaar zijn. Met kleurlabels in een schaal van A (groen; gering effect) tot en met E (rood; ernstig effect) kunt u zelf zien hoe het ervoor staat in uw straat. Ook kunt u lezen welke maatregelen u zelf kan nemen om de gevolgen van extreme weersomstandigheden tegen te gaan.

Wethouder Jan Peter van der Sluis heeft de kaarten al bekeken: “De Staat van je Straat gebruikt een handige indeling, die we al kennen van de bekende energielabels. Je kan nu in één oogopslag zien hoe jouw straat er voor staat. De gemeente biedt hiermee een mooie kans aan de inwoners om actief mee te denken.”

Zelf kijken? https://www.sweco.nl/innovaties/staat-van-je-straat-geeft-inzicht-in-de-kwaliteit-van-je-straat/

Uitnodiging om mee te praten
Graag nodigen we u uit om de kaarten te bekijken en mee te praten onder leiding van onze klimaatregisseur Stan Vergeer. Dat gebeurt in een online informatiebijeenkomst, waarin we kijken naar uw straat en graag uw wensen en ideeën horen over maatregelen die u zelf of die de gemeente zou kunnen nemen. Wat we in de gesprekken ophalen, nemen we mee in het uitvoeringsprogramma dat in april 2021 afgerond wordt.

De online informatiebijeenkomsten vinden plaats op:
di. 9 maart van 19.30 – 20.30 uur
vr. 12 maart van 15.00-16.00 uur
ma. 15 maart van 19.30 – 20.30 uur
do. 18 maart van 19.30 – 20.30 uur

U kunt u aanmelden voor één van deze tijdstippen. Stuur daarvoor een mail met uw naam en straatnaam naar Stan Vergeer via s.vergeer@kampen.nl. Na aanmelding ontvangt u een mail met daarin toegang tot de vergadering en een praktische handleiding.