GBK OP DE BRES VOOR DE ONDERNEMER

In de raadsvergadering van vorige week vroeg Suat Azer namens GBK aandacht voor de ondernemers. Door de verlenging van de lockdown raken steeds meer plaatselijke ondernemers en burgers in problemen of gaan zelfs failliet. Hij riep het college op om met deze ondernemers mee te denken. Nu worden aannemers b.v. bekeurd terwijl die bezig zijn met een klus bij een ondernemer die met man en macht probeert zijn zaak overeind te houden en corona-proof te maken.

Maar ook is de informatie over financiële coronamaatregelen versnipperd en ontbreekt van een persoonlijk advies. Nu worden de (aan)vragers verwezen naar de website van de gemeente. “Het TOZO loket is maar een uur per dag geopend. Daardoor is het vaak onbereikbaar. Kan dat niet worden uitgebreid?”, vroeg Azer zich af.

Tekst gaat verder onder foto

Uitgestalde terrassen op de Plangtage Foto: Piet Bergstra

Burgemeester Koelewijn gaf aan zich in de situatie herkennen. Hij vertelde dat er al ontheffingen voor het parkeren gegeven worden zodat winkeliers kunnen in- en uitladen. Hij zei toe met degenen die een parkeerbon hebben gehad in gesprek te zullen gaan. Maar een algehele ontheffing ging hem net iets te ver. Wethouder Meijering vertelde dat er al een informatiepunt is via de website, inclusief 06-nummers van betreffende ambtenaren. Hij legde uit dat de financiële coronaregelingen erg ingewikkelde materie te zijn. Hij was bereid om te kijken of de informatie verder geoptimaliseerd kan worden. Wethouder Van der Sluis tenslotte zegde toe het loket TOZO goed in de gaten te houden en in voorkomend geval de capaciteit uit te breiden.

Ingezonden: Gemeente Belang Kampen