Koningsspelen 2021 in Kampen

De Buurtsportcoaches en vakleerkrachten in de gemeente Kampen zorgen ervoor dat de Koningsspelen op de basisscholen in gemeente Kampen wel door kunnen gaan. Zij hebben een pakket en draaiboek voor de scholen samengesteld zodat iedere klas hun eigen Koningsspelen kan vieren.

Nadat de Koningsspelen vorig jaar helaas werden afgeblazen en er dit jaar ook geen groen licht kwam voor een groot evenement zijn de buurtsportcoaches en vakleerkrachten gaan kijken wat er wel mogelijk was m.b.t. de Koningsspelen. Het resultaat is een Koningsspelenpakket voor alle aangemelde scholen met daarin een draaiboek en diverse materialen. Daarnaast hebben ze de Koningsdans van Kinderen voor Kinderen opnieuw opgenomen met een makkelijkere versie van de dans. De dans staat inmiddels op het YouTubekanaal ‘Heel Kampen Beweegt’.

Dit pakket wordt voor 23 april geleverd op de basisscholen en het draaiboek hebben ze inmiddels ontvangen. Zo proberen de buurtsportcoaches werk uit handen te nemen voor de leerkrachten om zo de kinderen toch een gezellige en sportieve dag te laten beleven.

In dit pakket ontvangen de scholen ook een envelop met informatie over Sam&. Sam& is het portal waar ouders en intermediairs aanvragen kunnen doen voor de voorzieningen bij de organisaties die erbij aangesloten zijn. Zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job, Leergeld Nederland en Nationaal Fonds Kinderhulp.

In 2013 zijn de Koningsspelen voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander met als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is.

De buurtsportcoaches van Sportservice Kampen zetten zich in voor alle inwoners in Kampen om ze in beweging te krijgen. Ze zijn te volgen op Facebook en Instagram van HeelKampenBeweegt en op de website www.heelkampenbeweegt.nl staat het sport- en beweegaanbod van Kampen. Naast de buurtsportcoaches kunnen ook andere sport- en beweegaanbieders hier hun aanbod plaatsen.