Na uitnodiging haalt bijna iedereen in IJsselland coronaprik

De Coronapeiling van begin mei 2021 wijst uit dat bijna iedereen in de regio IJsselland die een uitnodiging ontvangt, zich laat vaccineren (96%). Van de deelnemers aan het onderzoek die nog niet zijn uitgenodigd, zegt 81% zich wel te willen laten vaccineren. Daarnaast twijfelt 8% nog en 10% wil geen vaccinatie. Begin mei was 46% van de deelnemers aan het onderzoek al gevaccineerd.

De vaccinatiebereidheid verschilt per vaccin. Pfizer heeft de hoogste vaccinatiebereidheid, gevolgd door Moderna, Janssen en AstraZeneca. Dit kan volgens Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland, komen door de angst voor bijwerkingen. “We zien dat het percentage deelnemers dat bang is voor mogelijke bijwerkingen hoger is dan bij onze vorige peiling. Die was in maart.” De grootste angst is er bij AstraZeneca; de helft van de deelnemers geeft aan bang te zijn voor bijwerkingen bij dit vaccin. Voor Janssen is dat 32%, Moderna 27% en Pfizer 23%. “Daar kijken we niet van op, want het vaccineren met AstraZeneca en Janssen is natuurlijk allebei een keer stil gelegd. Wel gelooft het merendeel van de respondenten, 65%, dat het vaccin veilig is als het is goedgekeurd voor de Nederlandse markt.”

Beschermd na vaccinatie
Van de deelnemers neemt 62% aan dat ze na een vaccinatie beschermd zijn tegen corona. Twee derde denkt dat ze anderen beschermen als ze zich laten vaccineren. En draag je bij aan de uitweg uit de coronacrisis in Nederland als je je laat vaccineren? Het overgrote deel vindt van wel (82%).

Minder eenzaam
Gemiddeld geven de deelnemers van het onderzoek hun leven op dit moment een 7,2. Dat is een lichte stijging sinds de peiling in maart (7,0). Van de deelnemers ervaart 82% hun gezondheid als goed of zeer goed, dit is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de vorige peiling. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, is iets gedaald ten opzichte van de peiling in maart (56% versus 64%). Veel mensen (44%) zijn het wel zat om over het coronavirus te horen en één op de vijf heeft steeds minder zin om tegen het coronavirus te vechten.

Sleur
De corona-pandemie zorgde voor minder sociale contacten en het wegvallen van hobby’s en uitjes. Veel mensen raakten daardoor in een sleur. Toch geeft 34% van de deelnemers aan dat de situatie ook positieve gevolgen heeft; meer tijd met het gezin kunnen doorbrengen, betere werk-privébalans (geen reistijd) en het bewuster van kleine dingen kunnen genieten. Een van de deelnemers waardeert de rust die het oplevert: “De stress van dingen moeten is afgenomen.”

In totaal deden 1.870 inwoners uit regio IJsselland mee aan deze peiling. Hiervan was 70% vrouw en 30% man. De respondenten wonen verspreid over de 11 gemeenten van regio IJsselland. Ongeveer 23% is tussen de 25-39 jaar, 30% tussen de 40-54 jaar,27 % tussen de 55-69 jaar en 18% is boven de 70 jaar.