Commissie Bestuur en Middelen Gemeente Kampen 17-06-2021

De vergadering volg je hier online op TV of in de ether.

Vergadering Commissie Bestuur en Middelen 17-06-2021

 • 1 Opening
 • 2 Vaststellen van de agendaOpen/Sluit
 • 3 Mededelingen
 • 4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehoudersOpen/Sluit
 • 5 Vaststellen overzicht met conclusies, toezeggingen en afspraken van 26 mei 2021Open/Sluit
 • 6 Termijn agendaOpen/Sluit
 •  BESPREEKSTUKKENOpen/Sluit
 • 7 Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021 en informatienota 1e kwartaalrapportage sociaal domein 2021Open/Sluit
  •  Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021Open/Sluit
  •  Informatienota 1e kwartaalrapportage SDOpen/Sluit
 • 8 Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022-2025Open/Sluit
 •  INFORMATIEVE ONDERWERPENOpen/Sluit
 • 9 Update lokale situatie maatregelen covid-19Open/Sluit
 •  HAMERSTUKKENOpen/Sluit
 • 10 Raadsvoorstel herbenoeming lid Burgerij van GrafhorstOpen/Sluit
 • 11 Sluiting