Nieuwe fietsverbinding over Reevesluis door opening fietspad

Vanaf 2 juli zijn de gemeente Dronten en Kampen een prachtige fietsverbinding rijker. Het nieuwe fietspad loopt over de Reevesluis. Hierdoor wordt de Reevedam verbonden met de Drontermeerdijk. Daarmee is nu een hele nieuwe fietsverbinding ontstaan tussen de provincie Overijssel en Flevoland.

Nieuwe fietsverbinding
In het Reevediep is 12 kilometer nieuw fietspad aangelegd, zowel aan de noord- als zuidzijde van het water. Er was echter nog geen doorgaande route vanuit het Reevediep richting de Drontermeerdijk, omdat er nog gewerkt werd aan de Reevesluis. Vanaf vrijdag 2 juli kunnen fietsers vanuit het Reevediep, via de Reevedam en over de Reevesluis, oversteken naar Flevoland. Vervolgens kan men kiezen om in zuidelijke richting naar Elburg te fietsen. Of noordwaarts richting Roggebot of Dronten. Het is dus een prachtig nieuw fietsrondje Dronten-Kampen.
Tekst gaat verder onder foto

Reevesluis

Opening fietspad 2 juli om 11.00 uur
Vanaf 2 juli 2021 om 11.00 uur is het mogelijk om van zowel de oost- als westzijde met de fiets de Reevesluis te passeren. “In september 2021 wordt het Reevesluiscomplex officieel geopend. Wij willen de inwoners en toeristen in de omgeving al wel laten genieten van dit nieuwe fietspad. Wij merken dat hier veel vraag naar is en mensen er echt naar uitkijken”, aldus projectleider René Waardenburg. Het nieuwe fietspad wordt geopend door Marianne Nauta, Directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. De eerste 50 passanten krijgen op 2 juli tussen 11.00 en 12.00 uur een leuke attentie en worden getrakteerd op een gebakje. U bent van harte uitgenodigd om het nieuwe fietspad te ontdekken!

Reevediep
Sinds 1 april 2019 is fietsen en wandelen al mogelijk in het Reevediep. Een prachtig nieuw natuurgebied, dat in 2019 werd geopend door Zijne Majesteit de Koning, met honderden hectares nieuwe natuur. Doel van het Reevediep is om de waterveiligheid rond Zwolle en Kampen te verbeteren. Het 7 kilometer lange Reevediep stroomt van de IJssel richting het Drontermeer.