Provincie Overijssel stelt 50.000 euro beschikbaar voor meer eetbaar groen op openbare plekken

Provincie Overijssel heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse actie van Groene Loper Overijssel. In de actie ‘Mmmmm… natuur om op te (vr)eten’ staat eetbaar groen centraal. Zoals de actie al doet vermoeden gaat het om eetbaar groen voor mens én dier. Met de actie wordt een impuls gegeven aan de biodiversiteit.

Meer eetbaar groen

De Overijsselse planten en dieren kunnen deze actie goed gebruiken. In het najaar gaan buurtbewoners samen allerlei eetbare planten, struiken en bomen aanplanten. Allemaal eetbaar voor dieren en sommige ook voor mensen. ‘In Overijssel zijn er nog genoeg plekken die groen kunnen gebruiken,’ stelt Lilian Dieben, voorzitter kernteam Groene Loper Overijssel. ‘Eetbaar groen in de buurt is leuk, lekker en trekt vogels, vlinders, bijen en insecten aan. Van de actie ‘Mmmmm natuur om op te (vr)eten’ profiteren dus mens en dier.’

Lokaal

De financiering wordt verdeeld onder de tien lokale Groene Lopers. De verschillende Groene Lopers, bestaande uit actieve groene buurtbewoners, organiseren ieder een eigen actie. Voedselbosjes, fruitstruiken in geveltuinen of een strook eetbare struiken, alles is mogelijk. Lokaal is de meeste kennis over waar de kansen liggen voor het versterken van de biodiversiteit. Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beplanting die van oorsprong in Overijssel voorkomt. Daar maken we de insecten en andere dieren ook het meest blij mee. 

Bekijk op deze pagina welke actie de Groene Loper in jouw gemeente organiseert.

Groene Loper Overijssel

Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Groene Loper Overijssel is onderdeel van het programma Natuur voor Elkaar. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel.