Sanering Brunneper Bongerd start dit najaar

De gemeenteraad van Kampen heeft vorige week via de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021 ingestemd met een aanvullend budget voor de sanering van de Brunneper Bongerd. De sanering is een voorwaarde om het terrein volledig toegankelijk te maken. De werkzaamheden starten naar verwachting dit najaar.

De sanering bestaat grofweg uit twee delen. Het gebied tussen de bijenvereniging en de Brunneper haven wordt afgegraven en aangevuld met 0,5 meter grond. Het terrein van de bijenvereniging en de zuidzijde ervan wordt opgehoogd met 0,5 meter grond. Hoogteverschillen worden opgevangen met een talud en ingeplant met een haag.

Nadat de sanering is afgerond, starten de werkzaamheden voor de herinrichting. Het definitieve ontwerp van de Brunneper Bongerd is in nauwe samenwerking met het Samenwerkingsverband Brunnepe tot stand gekomen. Zij vertegenwoordigen verschillende stichtingen, waaronder Behoud Brunneper Bongerd, Behoud Erfgoed Brunnepe, de bijenvereniging, wijkvereniging Brunnepe-Hanzewijk en De Groene Brunneper.

Naar verwachting starten komend najaar de werkzaamheden voor de sanering en de herinrichting van de Brunneper Bongerd.