Water IJssel stijgt door de vele regenval in Duitsland en Zwitserland (UPDATE)

Het water in de IJssel gaat stijgen. Hoe hoog het water zal komen hangt af van de regen die gaat vallen in Duitsland en Zwitserland. Het water komt Nederland binnen via de Rijn bij Lobith. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand zal toenemen tot zo’n 14 meter boven NAP.

De eerste voorzorgsmaatregelen zijn al genomen. In de uiterwaarden van Zwolle zijn koeien geëvacueerd en in Olst is een camping ontruimd. Kunstwerken van de IJsselbiënnale worden ook verplaatst.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verwacht geen problemen door het stijgende water op de IJssel. Het hoge water in de maand juli is zeer bijzonder en tegelijkertijd goed beheersbaar. Door de vele neerslag in het stroomgebied van de Rijn stijgt het water op de IJssel komende week nog verder, maar niet tot een verontrustend niveau, zo is de verwachting.

Uiterwaarden zullen onderlopen en het waterschap voert extra dijkinspectie uit op zogeheten zandmeevoerende wellen. Daarnaast heeft het waterschap aandacht voor de bevers die in de uiterwaarden bivakkeren. Het wil weten waar ze zich bevinden en waar ze naar toe trekken als hun verblijven in de uiterwaarden onder water komen te staan. Bevers gaan dan op zoek naar een droog alternatief. Er is dan een kans dat ze richting de dijk trekken en daar gaan graven. Mocht het nodig zijn, dan treft het waterschap maatregelen volgens het beverprotocol.

Zoals gewoonlijk bij dit soort weersomstandigheden is het waterschap alert en blijft het de weersverwachting nauwgezet volgen.