Mooi Kampen – Reevediep

Het Reevediep is een waterverbinding tussen de IJssel bij Kampen en het Drontermeer bij Noordeinde. De monding in het Drontermeer ligt bij het eiland Reve (spelling met enkele e) . De verbinding werd aangelegd als hoogwaterafvoer maar wordt tevens gebruikt voor de recreatievaart. Het Reevediep telt meerdere kunstwerken: de Scheeresluis, inlaat het Lange eind, de spoorbrug van de Hanzelijn, de Reevediepbrug en de Nieuwendijkbrug. Deze kunstwerken verbinden de stad Kampen met Kamperveen.

Bron: Wikipedia