Pilot bevordert gelijke kansen studenten Deltion College

Het Deltion College in Zwolle werktals eerste school in Noordoost-Nederland met De Transformatieve School. Met dit door het ministerie van Onderwijs omarmdeonderwijsprogramma krijgen leraren extra handvatten om de groepsdynamiek in hun diverse klassen op een positieve manier te beïnvloeden. Woensdag 1 september begonhet programma met de eerste bijeenkomst en de eerste van drie digitale masterclasses,door onderwijssocioloogen programmaleider Iliass El Hadioui.

Iliass El Hadiouiis een Nederlands socioloog. Hij is onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en grondlegger van De Transformatieve School. In Nederland doen zo’n 1600 leraren mee aan dit programma.Binnen Deltionstartenin eerste instantie onderwijsteams van Metaalen Hotel & Facility Management met De Transformatieve School. Met de gedachte om het programma later breder binnen Deltion in te zetten.

Leren van elkaar

Behalve de masterclasses zet De Transformatieve School in op coaching van individuele leraren, enopintervisie in de onderwijsteams. Daarbij ligt de nadruk op leren van elkaar, op didactisch en pedagogisch gebied. Zodat een cultuur ontstaat waarin studenten de ruimte krijgen om te schakelen tussen hunsoms zeer verschillende thuis-en schoolcultuur. En zich daarmee het onderwijs eigen maken. Dat komt hun motivatie ten goede, en vermindert uitval. Ook kan dit leiden tot betere keuzes voor (vervolg)opleidingen.

Tekst gaat verder onder foto

Aantrekkelijk onderwijs

De Transformatieve School past goed binnen het streven van Deltion om aantrekkelijk onderwijs te bieden voor iederéén. Nu, en in de toekomst. Deltion daagt studenten én leraren daarbij uit om het beste uit zichzelf te halen. Zowel persoonlijk,als in hun vakmanschap.

Over De Transformatieve School

De Transformatieve School is een professionaliserings-en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving. Docenten leren binnen dit programma méér over de effecten van een diverse buitenschoolse leefwereld op hun schoolcultuur.Nadruk ligt op de manier waarop jongeren laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, jongerencultuuren schoolcultuur. Het programma laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks eenmis-match tussen dezeleefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen.Het programma wordt sinds 2013op scholenin andere delen van Nederlandmet succes ingezet om de diversiteit onder studenten te omarmen, en gelijke kansen voor álle studenten te helpen bevorderen.