Talkshow ‘De wijk sterk’, voor vertrekkend burgemeester Bort Koelewijn

Op donderdag 9 september organiseert gemeente Kampen de talkshow ‘De wijk sterk’, over de verbinding tussen zorg en veiligheid. Voor zijn vertrek gaat burgemeester Koelewijn een laatste keer inhoudelijk in gesprek met ervaringsdeskundigen en belangrijke partners over zorg en veiligheid, over draagkracht van de wijk, over escalaties en over terugkeer in de wijk na bijvoorbeeld opname in een kliniek.

Burgemeester Bort Koelewijn gaat met pensioen. Hij heeft een groot hart, in het bijzonder voor mensen in een uiterst kwetsbare positie. Iedereen telt mee. Ook als je in de war bent of psychisch kwetsbaar. Ook als je ingewikkeld bent voor jezelf en voor je familie en voor de buurt. Mensen in een kwetsbare positie maken steeds meer deel uit van de samenleving, omdat behandellocaties gesloten worden en mensen in de eigen woonomgeving worden behandeld en begeleid. Sommige inwoners hebben te maken met zulke complexe problemen, dat een oplossing of een route naar de oplossing niet zomaar gevonden is. In deze gevallen hebben meerdere organisaties vanuit zorg, welzijn en veiligheid een aandeel in de aanpak van het probleem. Goede samenwerking, maatwerk, en ook wil, creativiteit en lef zijn dan cruciaal om het probleem aan te pakken.

Samen werken
Goed samenwerken over de domeinen van zorg en veiligheid heen is lastig, door verschillen in benadering, taal en opvattingen. Daarnaast zijn er barrières rondom financiering, wetgeving, privacy en gegevensdeling.
“Als er maar één mens beter geholpen wordt door een betere samenwerking tussen zorg en veiligheid. Als een beetje beter inzicht is ontstaan door het gesprek van ervaringsdeskundigen en professionals, dan is deze talkshow voor mij geslaagd”, zegt de scheidend burgemeester.

Voordat burgemeester Koelewijn afscheid neemt, gaan deskundigen en ervaringsdeskundigen in de talkshow ‘De wijk sterk’ in gesprek over de verbinding tussen zorg en veiligheid. Tafelgasten zijn: Dimence, Politie, GGD IJsselland, Openbaar Ministerie Oost-Nederland, Wijz Kampen, deltaWonen, Windesheim lectoraat GGZ en Samenleving, RTV Oost, Stichting Focus, RIBW Overijssel, Penitentiaire Inrichting Zwolle, Transfore en De Geluksacademie.

De presentatie van ‘De wijk sterk’ is in handen van Astrid de Jong, inwoner van Kampen en bekend van het Radio 1-programma de nachtzuster. Tafelheer is Pelle Oosting van het lectoraat GGZ en samenleving van hogeschool Windesheim. Er is muziek van de Kamper formatie Soul & Bliss.