Energiebank Kampen hervat hulp bij energiearmoede

Ook de Energiebank kon vanwege de coronamaatregelen de laatste anderhalf jaar niet volledig met haar energiecoaches aan de slag. Gelukkig kan en mag het weer! En dat is hard nodig. Immers de afgelopen week nog heeft de onder meer de NOS gemeld dat ruim een half miljoen huishoudens in Nederland in energiearmoede leven. En dat gaat ook aan de inwoners van de regio Kampen niet voorbij. Kortom: een uitdaging voor ons allemaal om volop aan de slag te gaan om de maandelijkse gas-, water-, en elektrakosten te verlagen.

Subsidie van de gemeente Kampen

De energieprijs zal de komende tijd hard stijgen vanwege het verwachte tekort aan aardgas. Zo kwam het goed uit dat de gemeente Kampen via het ‘duurzaam bouwloket’ een subsidie van 70 euro per huishouden beschikbaar stelt, als eerste stap voor het verduurzamen van woningen. Deze subsidie is er voor eigenaren én huurders van woningen. Uit informatie blijkt dat huurders daar nog zeer weinig gebruik van maken. De Energiebank helpt haar deelnemers om zo goed mogelijk van deze regeling gebruik te maken. Bovendien kan de Energiebank ook zelf helpen met geld uit eigen middelen. En ze helpt bij het aanbrengen van energiebesparende spullen.

Tekst gaat verder onder foto

Wat kan de Energiebank voor u betekenen?

Vrijwilligers van de energiebank helpen in hun rol van deskundige energiecoaches de huishoudens met tips om de energierekening te verlagen, zodat er meer geld vrijkomt voor andere aankopen. De Energiebank is er voor iedereen die zich zorgen maakt over de energierekening én tegelijk graag wil besparen op de kosten van gast, water en licht. Maar niet zo goed weet ‘hoe’. Aan huishoudens met een minimum inkomen wordt de hulp van de Energiebank sowieso gratis aangeboden. De Energiebank heeft op dit moment zes vrijwilligers die hun taak na een gedegen interne opleiding kunnen oppakken.

Wat doet een energiecoach?

Bij een aantal huisbezoeken over de periode van ongeveer een jaar onderzoekt hij samen met de bewoners waar in huis bespaard kan worden op de energiekosten van het gas, elektriciteit en water. De Energiebank stelt gratis energiebesparende materialen beschikbaar die daarbij kunnen helpen zoals folie achter de radiator, het aanbrengen van een deurdranger of het vervangen van oude lampen door ledverlichting.