Beëdiging nieuwe burgemeester (terugkijken)

Beëdiging Sander de Rouwe als burgemeester van de gemeente Kampen

Raadsvergadering 01-10-20211

1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Bekendmaking Koninklijk Besluit benoeming dhr. S. de Rouwe als burgemeester van de gemeente Kampen
4 Beëdiging dhr. S. de Rouwe als burgemeester door dhr. ir. A.P. Heidema, Commissaris van de Koning
5 Welkomstwoord namens raad en griffie
6 Welkomstwoord namens college en personeel en overdracht ambtsketen
7 Welkomstwoord namens de burgemeesterskring Regio Zwolle
8 Toespraak burgemeester S. de Rouwe
9 Overdracht voorzittershamer
10 Sluiting