Waterschap controleert sloten via satelliet

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is weer gestart met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Van 12 oktober tot 8 november maakt een satelliet foto’s van alle zogeheten schouwsloten. Het waterschap gebruikt satellietbeelden om schone sloten in beeld te krijgen. Deze schone sloten worden niet fysiek geschouwd. De overige sloten wel. Dat levert zowel tijdwinst op en bespaart kosten.

Ieder jaar controleert WDODelta 8.000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Het gaat hierbij om een totale lengte van ongeveer 2.500 km. Tot 2019 was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkers. Bestuurslid Herman Odink: “Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren. Dit is efficiënter en bespaart kosten. Met deze ‘digi-schouw’ brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt door eigenaren en onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten en agrariërs. Onze medewerkers hoeven daardoor alleen nog die locaties te bezoeken die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.”

Tekst gaat verder onder foto

Werkgebied Waterschap Drents Overijsselse Delta

Hoe wordt de controle uitgevoerd?

In de periode van 12 oktober tot 8 november maakt een satelliet foto’s van het hele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Odink: “Voor een goed functionerend watersysteem hebben we elkaar nodig. Slooteigenaren helpen het waterschap door de sloot goed te onderhouden en schoon te maken. Ook voor hun eigen aan- en afvoer van water is dit belangrijk”. Sloten waar toch nog te veel begroeiing in staat, worden door de software als ‘niet schoon’ beoordeeld. Alleen daar gaan medewerkers fysiek schouwen. Na deze fysieke schouw ontvangen de eigenaren en onderhoudsplichtigen, waarvan de sloot niet schoon, is een vriendelijk verzoek het onderhoud alsnog uit te voeren.”

Aan- en afvoer water

Het waterschap controleert ieder jaar in november of de zogenoemde ‘schouwsloten’ goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat achterstallig onderhoud kan leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water. In het werkgebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen controleerden voorheen zo’n 60 medewerkers in het veld met een iPad de sloten. Hier waren ze ongeveer een week mee bezig.

Meer informatie over het schouwen van sloten: wdodelta.nl/schouw-onderhoud-van-sloten-controleren