Raadsspreekuur op donderdag 28 oktober

Op donderdag 28 oktober houdt de gemeenteraad van 19.00 tot 19.30 uur weer een raadsspreekuur in vergaderkamer ‘Kampen’ van het stadhuis aan het Burg. Berghuisplein. Omdat raads- en commissieleden aansluitend een andere activiteit hebben, moet het raadsspreekuur op tijd worden beëindigd.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Het advies is dan ook om eerst contact op te nemen met het college of de ambtelijke organisatie.

Inwoners die iets op te merken hebben over de Programmabegroting 2022 of de 2e Bestuursrapportage 2021 hebben daarvoor ook bij dit raadsspreekuur de gelegenheid. Bij de commissievergadering van dinsdag 2 november is dit namelijk niet mogelijk.

Het mag ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergaderingen van oktober. De commissievergaderingen kennen echter ook een eigen spreekrecht. Het verdient geen aanbeveling om tweemaal hetzelfde verhaal te doen.

Insprekers voor onderwerpen die op de donderdagavond 4 november voor ‘Commissie in gesprek met het college’ zijn geagendeerd, vragen wij om gebruik te maken van het raadsspreekuur. En dat geldt dus deze keer ook voor de onderwerpen die voor de dinsdagavond zijn geagendeerd.

De onderwerpen van de commissieagenda’s staan hierna vermeld, maar zijn sinds vorige week dinsdagmiddag al op de raadswebpagina (kampen.raadsinformatie.nl) te lezen.

Vooraf aanmelden

Wie van het raadsspreekuur gebruik wilt maken, moet zich uiterlijk woensdag 27 oktober voor 17.00 uur telefonisch aanmelden bij de griffie via het telefoonnummer 038-3394157.

Na tijdige telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 28 oktober om 19.00 uur gebruik maken van het raadsspreekuur.