Commissievergadering gemeente Kampen 01-11-2021 (19:30 LIVE)

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen vanuit de commissie
4. Vaststellen besluitenlijsten van 6 september 2021 en 4 oktober 2021

BESPREEKSTUKKEN
5. Raadsvoorstel Warmtevisie gebouwde omgeving

HAMERSTUKKEN
6. Raadsvoorstel Zienswijzen bouwplan Westenbergstraat 20A / Pluimerf 13 Wilsum

7. Sluiting