Nieke Jansen kandidaat-wethouder voor GroenLinks

GroenLinks Kampen draagt Nieke Jansen voor als opvolger van wethouder Irma van der Sloot. De fractie werd eind november overvallen door het vertrek van Van der Sloot, die haar wethouderschap verruilt voor een baan bij de provincie Overijssel. Vanwege de korte periode tot aan de vorming van een nieuw college heeft GroenLinks goed nagedacht over het vervolg. Dat leidde tot de keuze om de vacature in te vullen. “Het is in het belang van onze gemeente én in het belang van een solide en betrouwbaar bestuur dat we deze plek niet leeg laten. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen om mee te besturen. Daar staan we nog altijd voor” laat de fractie weten.

Nieke Jansen kent de weg in de lokale politiek. Zij is raadslid namens GroenLinks sinds 2009 en fractievoorzitter sinds 2010. Samen met de vertrekkende wethouder schreef zij mee aan het coalitieprogramma. Naast haar raadswerk is zij beleidsadviseur bij Landstede Groep, een grote onderwijsinstelling in de regio Zwolle. Jansen kan gebruik maken van een regeling voor tijdelijk verlof en hoeft dus geen beroep te doen op een wachtgeldregeling na deze bestuursperiode. Edwin Burgman namens de fractie: “Nieke kent Kampen, ze heeft politiek al heel veel meters gemaakt en kent de dossiers. Ze is een nuchtere idealist, met oog voor mensen en hart voor Kampen. Voor ons was al gauw duidelijk dat zij de beste opvolger is van Irma. We zijn blij dat Nieke bereid is om namens GroenLinks het college weer compleet te maken.”

Tekst gaat verder onder foto

Nieke Jansen

De gemeenteraad zal begin januari stemmen over de voordracht van Nieke Jansen. Als de gemeenteraad instemt met haar benoeming kan zij direct aan de slag.