Renovatie Kerkgebouw De Hoeksteen

Riek de Maar in gesprek met kerkrentmeester Martin van der Vegt van De Hoeksteen over de renovatie van het kerkgebouw.