Kersttoespraak burgemeester Sander de Rouwe

Sander de Rouwe is sinds drie maanden burgemeester van de gemeente Kampen. In zijn kersttoespraak blikt hij kort terug over deze periode.

Kerststuk: KamperFlora Productie: Klaasjan Strengers