Maak je straat groen tijdens NLdoet

Op woensdag 12 januari kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven uit Kampen en omliggende dorpen en kernen met ondersteuning van Groene Loper Kampen financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 11 en 12 maart de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen of een insectenhotel. Dit jaar heeft Groene Loper Kampen tijdens NLdoet een extra vergroeningsactie: gratis struiken. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In de hele gemeente Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Kampen nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving! 

Op spreekuur
Wil je als buurtinitiatief een aanvraag doen bij het Oranje Fonds om tijdens NLdoet de buurt te vergroenen, maar heeft je initiatief geen rechtsvorm of wil je graag hulp bij de aanvraag? Maak dan via www.groeneloperkampen.nl/NLdoet een digitale afspraak met het kernteam van Groene Loper Kampen. Zij helpen jou op maandag 10 januari tussen 16.00 en 21.00 uur met het invullen van de benodigde formulieren.

Gratis struiken
Of je nu wel of niet gebruik wilt maken van het spreekuur, voor alle buurtinitiatieven en maatschappelijke organisaties heeft Groene Loper Kampen gratis struiken. Deze struiken zijn een combinatie van planten waar zowel dieren als mensen van kunnen eten. Er zijn vier pakketten samengesteld die hulp bieden aan een specifieke diersoort: de vleermuis, sleedoornpage, solitaire bij en ringmus. Je kunt per initiatief tot 30 struiken krijgen. Meer informatie over de inhoud van de struikenpakketten en de voorwaarden vind je op www.groeneloperkampen.nl/struiken.

Groene Loper Kampen

In de hele gemeente Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Kampen stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Groene Loper Kampen wordt ondersteund door gemeente Kampen en provincie Overijssel (vanuit het programma Natuur voor Elkaar).