Raadsvergadering gemeente Kampen 6-1-2022 beëdiging nieuwe wethouder Jansen

Informatie over de vergadering

Na het vertrek van mw I. van der Sloot als wethouder draagt de GroenLinks-fractie nu mw. J.H. Jansen voor als haar opvolgster voor 0,6 fte.

De fractievoorzitters hebben op 21 december jl. haar geloofsbrieven onderzocht en daarvan wordt vanavond verslag gedaan.

Bij een positieve uitkomst daarvan stemmen de raadsleden schriftelijk -het betreft hier een stemming over personen- over de benoeming van mw. Jansen als wethouder en de uitkomst daarvan wordt gemeld door de voorzitter van de in te stellen stemcommissie.

Als de raad in meerderheid met de benoeming instemt, legt mw. J.H. Jansen daarna de verklaring en belofte af.

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Voordracht, benoeming en beëdiging nieuwe wethouder
4 Sluiting