Van de redactie

400 palen vormen de fundering van de nieuwe brug N307

In opdracht van de provincie Flevoland en provincie Overijssel voert “Combinatie Roggebot”, bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik, het project N307 Roggebot-Kampen uit. Het project is onderdeel van twee grotere programma’s, ‘de weg van A tot Z’ gericht op de wegverbinding Alkmaar-Zwolle en het programma ‘Ruimte voor

Gemeente

Aan de slag met visie voor Flevowijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om samen met woningcorporatie deltaWonen aan de slag te gaan met een wijkvisie voor de Flevowijk. In deze wijk, ontstaan in de jaren ’60 en begin jaren ’70, liggen de nodige uitdagingen als het gaat om leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Door

Kampen

College stelt stedenbouwkundig ontwerp De Bakkerij vast

Op 25 januari heeft het college het stedenbouwkundig ontwerp met bijbehorend programma voor de nieuw te realiseren woonwijk De Bakkerij vastgesteld. Dit ontwerp voorziet met 303 woningen  in een grote woningbouwbehoefte en draagt bij aan de woningbouwversnelling binnen de gemeente Kampen. In 2021 zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten en het voorontwerp

Ingezonden

Anita Witzier en Edson da Graça zoeken Overijsselse liefdesverhalen voor nieuw KRO-NCRV programma Festival van de liefde

Voor het nieuwe KRO-NCRV programma Festival van de liefdezoeken presentatoren Anita Witzier en Edson de Graça bijzondere verhalen over de liefde. Wil jij dit jaar jouw grote liefde verrassen? Bijvoorbeeld door eindelijk die liefdevolle woorden Wil je met mij trouwen? uit te spreken? Of waren de afgelopen jaren best pittig voor jullie en