400 palen vormen de fundering van de nieuwe brug N307

In opdracht van de provincie Flevoland en provincie Overijssel voert “Combinatie Roggebot”, bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik, het project N307 Roggebot-Kampen uit. Het project is onderdeel van twee grotere programma’s, ‘de weg van A tot Z’ gericht op de wegverbinding Alkmaar-Zwolle en het programma ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’, gericht op waterveiligheid en natuurontwikkeling. Doel van het project is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

Vorig jaar oktober is de bouw van de nieuwe brug , onderdeel van het project N307 Roggebot-Kampen begonnen. 400 palen zijn er gebruikt voor de fundering. Variërend van lengte, 16 tot meer dan 22 meter, onderverdeeld in betonnen heipalen en stalen boorpalen. Rondom de Roggebotsluis en de Drontermeerdijk. Het maken van de fundering voor de brug gaat voor de omgeving niet onopgemerkt voorbij. Inmiddels is er weinig meer te zien van alle werkzaamheden omdat de fundering voornamelijk onder de grond ligt. Toch is dit deel van de brug van essentieel belang. De fundering dient namelijk als basis voor de steun en stabiliteit van de brug.

Samenwerking waterschappen en Rijkswaterstaat 

De heiwerkzaamheden zijn veilig en in goede samenwerking met waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta verlopen, drie beheerders van waterkeringen (dijken) die gezamenlijk zorgen voor de hoogwaterveiligheid in het gebied. Doordat een deel van de palen vlakbij de dijk van het Waterschap Zuiderzeeland (provincie Flevoland) aangebracht moest worden is hier nauw contact mee geweest. Om tijdens de heiwerkzaamheden de waterveiligheid in het gebied te waarborgen, is een monitoringssysteem aangebracht. Zo zouden eventuele verschuivingen in de dijk direct waarneembaar zijn en kan direct actie ondernomen worden. Door de nauwe samenwerking en beheerste uitvoering is alles goed verlopen.