Kampen Sociaal wil schoolzwemmen terug in het basisonderwijs

Voor de aanstaande verkiezingen van 16 maart 2022 is één van de speerpunten van Kampen Sociaal het herinvoeren van het schoolzwemmen voor alle kinderen in Kampen. 

Dit jaar stelt de regering extra geld beschikbaar voor het bewegingsonderwijs op de basisschool. Met name ‘een gezonde levensstijl’ staat centraal in het huidige kabinet. Het geld is beschikbaar voor een extra uur sport of bewegen op school. Dit mag ook een zwemles zijn. 

Kampen Sociaal heeft overlegd met de betrokken ambtenaar van de gemeente. Duidelijk werd, dat er qua ruimte voldoende mogelijkheden zijn in de beide zwembaden in Kampen. Het gaat om ongeveer 1000 kinderen per jaar, in de groepen 3 of 4. Schoolzwemmen is tevens een stimulans voor het gebruik van de beide baden, zowel in Kampen als IJsselmuiden. 

Zwemonderwijs is erg belangrijk voor de veiligheid, zeker in een waterrijk gebied als Kampen. De kosten voor particulier zwemonderwijs zijn dusdanig hoog dat dit voor veel mensen, die net boven- of van een minimaal inkomen leven, niet te betalen is. Kampen Sociaal wil voorkomen dat er ook op dit gebied een tweedeling in de maatschappij ontstaat.  Iedereen moet kunnen meedoen.