Aan de slag met visie voor Flevowijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om samen met woningcorporatie deltaWonen aan de slag te gaan met een wijkvisie voor de Flevowijk. In deze wijk, ontstaan in de jaren ’60 en begin jaren ’70, liggen de nodige uitdagingen als het gaat om leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Door met een wijkvisie een stip op de horizon te zetten, wordt duidelijk welke toekomstige ontwikkelingen wel en niet wenselijk zijn.

In de uitwerking van de visie wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verhouding en de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in algemene zin. Het gaat dan onder andere om verschillende voorzieningen in de wijk en de openbare inrichting. Hoe behouden we de kwaliteit die nu aanwezig is en hoe zorgen we ervoor dat wat nu als minder ervaren wordt, verbeterd wordt.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het uitwerken van zo’n toekomstbeeld voor de wijk kunnen wij natuurlijk niet alleen. Dit gaat over de leefbaarheid in de wijk en over de wensen die er zijn als het gaat om wonen en de leefomgeving. Hiervoor zijn juist de bewoners uit de wijk en woningcorporaties, bedrijven en instanties die actief zijn in de wijk nodig om ons te helpen zo’n visie in te vullen. Zij weten als geen ander hoe de wijk er over 20 jaar uit zou moeten zien. Door het samen met alle partijen op te pakken, wordt het ook een gedragen visie en komt er een samenhang in de verschillende activiteiten en projecten in de wijk.”

Woningcorporatie deltaWonen heeft het initiatief genomen om een wijkvisie op te stellen voor de Flevowijk waar zij veel bezit hebben. Via de Prestatieafspraken 2022-2026 met de woningcorporaties en huurdersorganisatie zijn afspraken gemaakt over onze inzet op het gebied van natuurlijke wijkvernieuwing en verbetering van de leefbaarheid. Hierbij is afgesproken dat we starten met een wijkvisie voor de Flevowijk.

Naast deze wijkvisie loopt onder andere de pilot Groene en gezonde Flevowijk, die binnenkort start. Met deze pilot gaan we, samen met (zorg- en welzijns)organisaties en bewoners van de wijk, concreet aan de slag met de leefbaarheid en gezondheid in de Flevowijk op de kortere termijn.

Zodra de wijkvisie afgerond is, wordt de volgende stap gezet en volgt de uitvoeringsagenda. De wijkvisie wordt dit jaar afgerond.