Veiligheidsregio IJsselland werkt aan hoogwaardige opvang vluchtelingen Oekraïne

Het is de gemeenten in de veiligheidsregio IJsselland gelukt om vanaf 11 maart 1.000 opvangplekken beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste opdracht van het kabinet om opvang te regelen in de regio’s. Circa 600 vluchtelingen uit Oekraïne maken hier nu gebruik van. De volgende stap is om nog eens 1.000 plekken te realiseren in deze regio. Hiermee draagt de veiligheidsregio bij aan het totaal van 50.000 plekken die we in Nederland beschikbaar willen stellen.

De eerste gemeentelijke locaties zijn veelal ingericht op de opvang van grote aantallen vluchtelingen voor de korte tot middellange termijn. Hier wordt in ieder geval een veilige plek, een maaltijd en verzorging geboden.

Hoogwaardige opvanglocaties

Voor opvang op langere termijn wordt nu gezocht naar hoogwaardige opvanglocaties, die tenminste zes maanden beschikbaar zijn. Gehoopt wordt dat de vluchtelingen hier voor een langere periode een zekere rust, privacy en veiligheid zullen vinden. Er zijn allerlei panden in beeld: van kantoren en verzorgingstehuizen tot hotels. Deze panden hebben dus de voorkeur boven grootschalige locaties, zoals sporthallen of evenementenlocaties. Deze blijven vooralsnog beschikbaar voor noodopvang.

Vluchtelingen Summercamp overgeplaatst
Om al snel eerste opvang te kunnen bieden is vanaf 11 maart onder andere gebruik gemaakt van Summercamp in Olst-Wijhe/Raalte. Een grote opvanglocatie met 900 plekken. Vooraf was al duidelijk dat deze locatie maar tot 25 maart beschikbaar zou zijn. Er is toch dankbaar gebruik van gemaakt, omdat hiermee tijd is gewonnen om voldoende langere termijn locaties beschikbaar te krijgen. Tussen 25 maart en 9 april blijft Summercamp voor maximaal 90 vluchtelingen beschikbaar voor kortdurende noodopvang. De circa 500 vluchtelingen die nu in Summercamp verblijven worden deze week verplaatst naar andere locaties. Het lukt om deze verplaatsingen allemaal binnen onze regio te doen, naar locaties in onder andere Deventer, Raalte en Zwolle.

Peter Snijders, voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland:

‘Ik ben ongelofelijk trots op hoe er in deze regio wordt omgegaan met deze situatie. Dit laat echt zien hoe sociaal betrokken wij zijn in dit deel van het land. We krijgen van allerlei kanten uit de samenleving, van inwoners (gastgezinnen), bedrijven tot aan kerken, de vraag hoe zij kunnen helpen om deze mensen te ondersteunen. Hartverwarmend! Ook vanuit de gemeentelijke organisaties doen we ons uiterste best om de opdrachten van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we doen het best heel goed. Er gaan op korte termijn steeds meer locaties open en die 2.000 plekken gaan we halen. Hiermee zijn we er hoogstwaarschijnlijk nog niet. Niemand weet wat er nog komen gaat. Belangrijkste is nu het zoeken naar een goed en hoogwaardig onderkomen, liefst ook voor de langere termijn, voor al die mensen die zo hard toe zijn aan een veilige plek en rust. Dat is de basis. Vanuit daar verder.”