Hart voor Kampen: “Schiet 800 euro energietoeslag voor”

Hart voor Kampen heeft het college gevraagd om de door het Rijk toegezegde energietoeslag van 800 euro voor minima voor te schieten en uit te betalen.

Daartoe heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van b&w. Hart van Kampen wil dat het college het voorbeeld van gemeenten als Zwolle, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gaat volgen, zo snel mogelijk overgaat tot het uitbetalen van deze toeslag.

Er zijn veel schrijnende verhalen van huurders die in de knel zitten door de hoge energieprijzen. Zij zitten in de kou of betalen een te groot deel van hun inkomen aan de huur en energielasten. Huishoudens met een laag inkomen wonen vaak in nog slecht geïsoleerde woningen waardoor hun energienota nog hoger wordt. Zij kunnen daardoor nu al te maken met betalingsproblemen. Het uitbetalen van de toeslag kan dit misschien wat verlichten.