Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Gemeente Kampen keert rond 1 mei eenmalig 800 euro uit als energietoeslag voor huishoudens met minder bestedingsruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met de zogeheten beleidsregel die dit mogelijk maakt. De meeste mensen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen dit bedrag automatisch op hun rekening gestort. Dit zijn mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen of een armoederegeling via de gemeente hebben aangevraagd.  Zij worden hierover per brief geïnformeerd.  Via de website, sociale media en de gemeentepagina in huis-aan-huiskrant De Brug wil de gemeente ook andere mensen bereiken die aanspraak kunnen maken op deze eenmalige tegemoetkoming voor de energiekosten. De regeling is namelijk voor alle huishoudens met een inkomen op of net boven bijstandsniveau.

“De energieprijzen stijgen en de inflatie is groot. Hierdoor hebben veel mensen minder te besteden dan voorheen. Dat raakt ons allemaal maar in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen. Dat gaat niet alleen om mensen die op dit moment een bijstandsuitkering ontvangen maar bijvoorbeeld ook om mensen die moeten rondkomen van alleen AOW en anderen met een inkomen rond of net boven bijstandsniveau. De eenmalige energietoeslag geldt namelijk voor alle huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Die zijn niet altijd bij de gemeente bekend. Toch willen we ze graag bereiken, omdat ze recht hebben op dit – waarschijnlijk broodnodige – bedrag”, licht wethouder Nieke Jansen (armoedebeleid) toe.

Eenmalige tegemoetkoming

Begin december 2021 maakte de regering bekend huishoudens met lagere inkomens extra te willen ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Daarom heeft het kabinet 679 miljoen euro vrijgemaakt voor een eenmalige tegemoetkoming via gemeenten. Op vrijdag 25 maart 2022 is de Rijksregeling bekendgemaakt. “Met het voorstel dat nu door het college is vastgesteld, geven we daar uitvoering aan. Het gaat om een eenmalig bedrag van 800 euro per huishouden, in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Mensen die op dit moment bijstand ontvangen van de gemeente of gebruik maken van een armoederegeling, ontvangen hierover binnenkort een brief. Zij krijgen het bedrag automatisch gestort. Anderen kunnen het bedrag vanaf begin mei aanvragen via de website van de gemeente Kampen; via www.kampen.nl/energietoeslag. Op de website staat dan ook te lezen wie er wel en niet voor deze toeslag in aanmerking komen. “De tegemoetkoming is eenmalig en echt bedoeld voor de gestegen energiekosten. Mochten mensen merken dat ze ook met deze tegemoetkoming niet kunnen rondkomen, dan wil ik ze oproepen zich te melden bij de gemeente. We kunnen dan samen bekijken wat er nog meer mogelijk is.”

Het college stelt aan de gemeenteraad voor het geld dat voor de regeling nodig is, te dekken uit de algemene middelen. “Daarmee lopen we vooruit op de daadwerkelijke ontvangst van het benodigde bedrag vanuit het Rijk maar dat is niet anders. We kunnen de mensen die dit geld hard kunnen gebruiken, nu niet langer laten wachten”, aldus wethouder Jansen namens het college. De gemeenteraad bespreekt 21 april de benodigde begrotingswijziging.