Zilveren legpenning voor jubilerend Kamper Trompetter Korps

Zaterdag 16 april reikte burgemeester Sander de Rouwe de zilveren legpenning van de gemeente Kampen uit aan het Kamper Trompetter Korps. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het feest ter afsluiting van het 70ste jubileumjaar van de vereniging.

Secretaris Peter Barneveld, burgemeester Sander de Rouwe en voorzitter Jan ten Hove

Het Kamper Trompetter Korps komt voort uit de in mei 1951 opgerichte Jeugd Verkeers Brigade. Deze Jeugd Verkeers Brigade was een initiatief van de toenmalige commissaris van de politie, de heer Van der Drift. Hij vond het belangrijk om de jeugd een nuttige en zinvolle tijdsbesteding te bieden.

Tegenwoordig is het Kamper Trompetter Korps een show- en drumfanfare, die nationaal en internationaal veel aanzien geniet. Er is binnen de vereniging nog altijd uitzonderlijke aandacht voor de jeugd. De in 1967 opgerichte jeugdopleiding van de vereniging staat nationaal hoog in aanzien. In 2006 werd aan de vereniging KTK-Music Kids toegevoegd. In samenwerking met Quintus ontwikkelden zij een lesprogramma voor de jeugd van 7 tot 16 jaar, genaamd de ‘Music Academy’.

De bijbehorende oorkonde

Het Kamper Trompetter Korps behaalde diverse Nederlandse en Europese titels. Ze wonnen maar liefst achtmaal een eerste prijs op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade.

“Ik zeg het wel vaker, de Kampenaren zijn van nature bescheiden. We hebben binnen onze gemeentegrenzen veel om trots op te zijn. Het Kamper Trompetter Korps, dat al jaren meedraait op nationaal en internationaal topniveau, is een muzikale visitekaart voor Kampen. En daar willen we als gemeentebestuur graag onze waardering voor laten blijken!” Aldus Burgemeester De Rouwe

De zilveren legpenning van de gemeente Kampen is een eerbetoon en blijk van waardering aan personen of rechtspersonen die zich verdienstelijk hebben gemaakt of bijzonder prestaties hebben verricht op het terrein van wetenschap, cultuur, welzijn, sport of techniek, waarbij aantoonbaar een (maatschappelijk) lokaal belang is gediend, of wanneer men algemeen erkende diensten heeft verworven voor de gemeenschap van Kampen.

De laatste keer dat de zilveren legpenning werd uitgereikt was op 31 oktober 2020 aan de heer G.J. Brouwer, voormalig voorzitter van Stichting Present.