Informateur Remmelt de Boer adviseert in Kampen een vijf-partijencoalitie

De bespreking in de gemeenteraad van het eerste advies van informateur De Boer  heeft tot een aanvullend onderzoek door de informateur geleid. Aanleiding was een motie van zes fracties voor het onderzoeken van een coalitie die een bredere afspiegeling van de samenleving in Kampen vormt.

De informateur heeft gesproken met de zes fracties die de motie ondertekenden. De conclusie van de heer De Boer is dat alle fracties in de gemeenteraad op een constructieve manier willen meewerken aan het bestuur van de gemeente Kampen. Ook zijn de zes fracties bereid deel te nemen aan een coalitie met de ChristenUnie, SGP, CDA en Kampen Sociaal. Aanvankelijke reserves om een coalitie te vormen met drie christelijke partijen zijn door de verhelderende gesprekken verdwenen.  Tevens concludeert de informateur dat verder gewerkt moet worden aan een open houding naar de gehele gemeenteraad waarbij de inbreng van niet-coalitiepartijen zoveel als mogelijk wordt meegenomen.

De informateur heeft de conclusies besproken met de ChristenUnie, SGP, CDA en Kampen Sociaal. Die fracties zijn bereid de coalitie te versterken met een vijfde partij. Op programmatische basis en de omvang van de fractie is het advies GroenLinks bij de formatiebesprekingen te betrekken.

Daarmee stelt de informateur voor te komen tot een coalitie van ChristenUnie, SGP, CDA, Kampen Sociaal en GroenLinks. Hiermee wordt naar de mening van de heer De Boer voldoende gehoor gegeven aan de wens vanuit de raad om tot een bredere afspiegeling te komen.