Waterschap maait in vakken voor sterke dijken en biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het maaien van de dijken. Dat gebeurt in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten op en rond de dijken. Op deze manier combineert WDOdelta het onderhoud voor sterke dijken met een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit.

Het waterschap maait de dijken gefaseerd. Dat wil zeggen in vakken van ongeveer 300 meter lang. Elke keer wordt een vak van 300 meter gemaaid, waarna het volgende vak blijft staan tot de volgende maaironde. De maairondes vinden plaats tussen 9 mei en 31 mei en tussen 15 juni en 15 juli. De vakken die als eerste worden gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende voedsel voor insecten. De vakken die in de tweede maaironde worden gemaaid, bieden in de rest van de zomer voldoende voeding. De laatste maaibeurt in september is voor alle dijken weer gelijk. Naast het profijt voor bijen en overige insecten kunnen recreanten genieten van een bloemrijke dijk.

Beschermdeken

Een goede grasmat is als het ware een beschermdeken voor de dijk. Wortels van gras, kruiden en planten houden de grond stevig bij elkaar. Daarom is het belangrijk dijken goed te onderhouden. Door gefaseerd te maaien blijft de grasmat op de dijken sterk en krijgen insecten, kruiden en planten ruimte om zich te ontwikkelen. Daarnaast worden door te maaien kale plekken en andere beschadigingen zichtbaar die hersteld moeten worden.

WDODelta past het ‘bio-maaien’ toe op de dijken tussen Deventer en Den Nul, de Langenholterdijk bij Zwolle, tussen Zalk en Kampen, de Vechtdijk bij de Zwolse woonwijk Berkum, de nieuwe dijken van het Reevediep bij Kampen, dijken rond de polder Mastenbroek en de dijken tussen Zwartsluis en Kuinre. Dit zijn allemaal dijken die het waterschap zelf in onderhoud heeft. Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van broedende vogels.