Hagenpreek Wilsum 2e pinksterdag

Op de 2de Pinksterdag 6 juni word er een Hagenpreek gehouden in Wilsum.

Een hele bijzondere viering vanwege de aanleiding: in 2021 zou gevierd worden dat in 1321 de Willekeuren van Wilsum zijn vastgesteld – het oudst bekende document met stadsrechten voor Wilsum. In dat kader houden we dit jaar, nu het weer mogelijk is, de Hagenpreek.

Een bijzondere viering ook vanwege de sfeervolle locatie: in de boomgaard achter de Hervormde kerk van Wilsum, aan de boorden van de IJssel. Mocht het weer tegenvallen, dan wordt er uitgeweken naar de Hervormde kerk.

En tenslotte is het een bijzondere viering vanwege de organisatie: naar aanleiding van het idee van Dorpsbelangen om verenigingen en beide kerken uit het dorp te betrekken bij de viering van het 700- jarig bestaan van Wilsum is het idee ontstaan om deze Hagenpreek als Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk in Wilsum samen te organiseren.

Het thema is: Leven van de wind.

Dirk Heetebrij sprak alvast met de predikanten

https://youtu.be/njuGPIWx04o