Presentatie concept Gebiedsvisie Reevedelta tijdens tweede gebiedscafé

Op woensdag 8 juni vindt vanaf 19.30 uur het tweede gebiedscafé over Reevedelta plaats in De Leuke Hanzestad en is tegelijk digitaal bij te wonen. De gemeente Kampen en Consortium De Dijken BV presenteren dan de concept Gebiedsvisie Reevedelta waarin de uitgewerkte ideeën en ambities uitgewerkt zijn.

De gemeente Kampen en Consortium De Dijken BV willen samen woningen bouwen in Reevedelta; het gebied ten zuidwesten van Kampen. Het is de ambitie om hier uiteindelijk het mooiste gebied van Kampen van te maken en dit samen met de inwoner te doen.

In de visie zijn ook wensen en ideeën verwerkt die inwoners en stakeholders kenbaar maakten, bijvoorbeeld via het gebiedscafé. Dit is bij uitstek de plek om op een laagdrempelige manier over de ontwikkelingen in Reevedelta in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Meer hierover staat op www.kampen.nl/reevedelta.

Gebiedscafé

Op woensdagavond 8 juni, 19.30 uur is het tweede gebiedscafé. Dan wordt de concept Gebiedsvisie Reevedelta aan de inwoners en betrokkenen gepresenteerd en gaan verschillende tafelgasten in gesprek en beantwoorden vragen. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van Consortium De Dijken, deltaWonen, natuurvereniging IJsseldelta, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en gemeente Kampen.

Wij hopen dan weer op veel goede inhoudelijke reacties zodat we in de komende maanden de Gebiedsvisie weer een stap verder kunnen brengen. Het tweede gebiedscafé vindt hybride plaats: deels online, en deels fysiek in de grote zaal van De Leuke Hanzestad in Kampen (IJsseldijk 12). Voor online of fysieke deelname geeft men zich op via reevedelta@kampen.nl.

Deze visie is nog maar een eerste concept. We horen graag van inwoners en betrokkenen wat er nog beter of anders kan in de verdere uitwerking. Later dit jaar wordt een verder uitgewerkte visie gepresenteerd.