Rechter stelt gemeente Kampen in gelijk bij verbieden zorgwoning

In een handhavingszaak tegen een zogeheten ‘zorgwoning’ in de binnenstad van Kampen heeft de rechtbank van Overijssel de gemeente Kampen onlangs in het gelijk gesteld. De rechtbank heeft uitgesproken dat het gebruik van de woning in strijd is met de woonbestemming en geeft hiermee aan dat de gemeente handhavend mag optreden. Een belangrijke stap om de overlast van strijdig gebruik van woningen tegen te gaan. Het sterkt de gemeente om haar aanpak ongewijzigd voort te zetten.

Dat de rechtbank de gemeente op 15 juni 2022 in het gelijk heeft gesteld is een belangrijk signaal, volgens burgemeester Sander de Rouwe. “We werken als gemeente Kampen al geruime tijd projectmatig en integraal aan het tegengaan van de overlast door woningen die door zorgcliënten strijdig met de woonbestemming worden gebruikt; in de volksmond ook wel zorgwoningen genoemd. Dit is niet eenvoudig, want de problematiek en wet- en regelgeving zijn complex. Handhavingstrajecten vragen veel inspanning en kosten veel tijd. Het is mooi om te zien dat nu ook de rechter zegt dat onze aanpak deugt.”

Strijdig gebruik

In haar vonnis spreekt de rechtbank naar woningeigenaren en zorgaanbieders in de gemeente Kampen uit dat het leveren van zorg in woningen is toegestaan, maar alleen op de juiste juridische gronden. En dat eventuele daarmee gepaarde overlast niet is toegestaan. In de casus van de betreffende woning heeft de rechtbank geoordeeld dat er strijd is met de bestemming wonen: cliënten wonen niet zelfstandig en vormen ook geen huishouden. Dit betekent dat er sprake is van strijdig gebruik van de woning. Daarbij is meegegeven dat de waarborging van een goed woon- en leefklimaat belangrijke criteria zijn bij het toestaan van wonen met zorg in een bepaald gebied. De rechtbank is daarmee van mening dat de gemeente terecht handhavend heeft opgetreden tegen dit strijdige gebruik van het bestemmingsplan.

Om de overlast tegen te gaan had de gemeente een last onder dwangsom aan partijen opgelegd. Zij hebben hiertegen bezwaar en beroep aangetekend, maar de rechtbank heeft deze ongegrond verklaard. De tegenpartij heeft nog de mogelijkheid om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.