Burgemeester de Rouwe opent crisisnoodopvang per direct

Het plan was om volgende week dinsdag 5 juli sporthal De Reeve aan de Horstsingel 1 te gebruiken als crisisnoodopvang. Burgemeester Sander de Rouwe heeft echter besloten om de sporthal per direct beschikbaar te stellen. Dit op dringend verzoek van de Veiligheidsregio IJsselland. De crisisnoodopvang biedt plaats aan maximaal 75 personen voor de duur van maximaal drie weken. Vanaf morgen, woensdag 29 juni, kunnen de eerste asielzoekers arriveren.

“Vanavond rond 19 uur kreeg ik een telefoontje vanuit de veiligheidsregio. De nood in Ter Apel is opnieuw zeer hoog. Er is sprake van een acute noodsituatie, waarin met spoed 1.200 bedden nodig zijn. Wat we in Ter Apel zien gebeuren, is inhumaan. We vinden dat we als gemeente de verantwoordelijk hebben om een bijdrage te leveren aan de benodigde crisisnoodopvang. Daarom heb ik het besluit genomen sporthal De Reeve hiervoor aan te bieden voor de opvang aan ontheemden die bij aankomst in Ter Apel geen onderdak kunnen krijgen. We verwachten en verlangen wel van het Rijk dat er daarna een meer structurele opvanglocatie voor deze mensen beschikbaar komt.”

Burgemeester Sander de Rouwe

Landelijke crisis

Op vrijdagmiddag 17 juni werd duidelijk dat het kabinet de situatie rond de asielopvang als landelijke crisis bestempelt. Als gevolg van een aanhoudende (maar gelijkblijvende) instroom van asielzoekers, zeer beperkte doorstroom van statushouders en het gebrek aan alternatieve opvangcapaciteit zijn de afgelopen maanden bij herhaling ontoelaatbare situaties ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en maatschappelijke onrust in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanuit de Rijksoverheid zijn de veiligheidsregio’s gevraagd crisisnoodopvangplekken te realiseren. De gemeente Kampen had eerder deze week al besloten om sporthal De Reeve aan te wijzen als tijdelijke opvanglocatie. Burgemeester Sander de Rouwe: “Het goede nieuws is dat we voorbereid zijn en achter de schermen al de nodige zaken aan het regelen waren. Het slechte nieuws is dat we keer op keer overvallen worden door aanhoudende noodsituaties in Ter Apel, waardoor wat al bedacht was weer niet voldoende blijkt te zijn.”

Schrijnende situaties

De afgelopen weken zijn er vanuit COA herhaaldelijk belrondes geweest welke gemeente of regio nog een plekje heeft. De ontstane situatie is om meerdere redenen ongewenst, niet in de laatste plaats omdat het tot schrijnende situaties voor asielzoekers leidt. Tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s is daarom afgesproken om per veiligheidsregio 150 extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Het gaat om crisisnoodopvangplekken die in korte tijd geschikt gemaakt kunnen worden voor de tijdelijke opvang van groepen asielzoekers. Hiermee zouden we met een roulatiesysteem per gemeente de zomerperiode moeten kunnen overbruggen, in afwachting van meer structurele oplossingen waar alle partijen voor pleiten. “De elf gemeenten binnen Veiligheidsregio IJsselland hebben afgesproken samen garant te staan voor de gevraagde tijdelijke crisisnoodopvang en zijn de afgelopen weken op zoek gegaan naar geschikte locaties. Zo ook gemeente Kampen.”

Om de mensen iets meer te bieden dan alleen een tijdelijk verblijf in een sporthal, wil de gemeente Kampen samen met de mensen van onder andere WijZ Welzijn onderzoeken hoe er, samen met vrijwilligers, ook iets van sport en culturele activiteiten voor deze groep asielzoekers opgezet kan worden. “We denken aan sportactiviteiten voor jong en oud, een internationale boekenkast of knutselspullen voor kinderen. Wat er precies kan of nodig is, weten we pas echt als we ook zicht hebben op wie er komen.”

Informatieavond

Gebruikers van de sporthal en omwonenden worden vanavond en morgen over dit besluit geïnformeerd. Donderdagavond 30 juni is er een inloopmoment voor mensen met vragen op het stadhuis, van 18.30 – 19.15 uur. Op maandag 4 juli a.s. is er van 19.00 – 20.30 uur een aanvullende informatiebijeenkomst over de tijdelijke crisisnoodopvang. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in sporthal De Reeve.

Op www.kampen.nl/crisisopvang is vanaf 29 juni meer informatie te vinden over de crisisnoodopvang. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.