Cees Zoon geïnstalleerd als nieuwe bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dinsdag 28 juni installeerde dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Cees Zoon als nieuw lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Zoon volgt in de fractie Water Natuurlijk Albert Smit op die onlangs werd benoemd tot wethouder van de gemeente Assen.


Zoon is parttime docent bij Van Hall Larenstein in Velp. Daar begeleidt hij landschapsontwerpers bij het afstuderen. Daarnaast is hij eigenaar van Zoon Ecologie, een klein bureau voor zaken in de groene buitenruimte, zoals het beheren van natuur. Als Wageningse ingenieur zoekt hij altijd naar oplossingen. Vanaf maart 2021 is hij actief als fractievolger van Water Natuurlijk.

Tekst gaat verder onder foto

Cees Zoon geïnstalleerd als nieuwe bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta


Sleutel tot aanpassing aan klimaat
Gevraagd naar zijn motivatie zegt Zoon: “Ik zoek altijd naar oplossingen en ben ervan overtuigd dat het natuurlijke watersysteem een voorbeeld is voor ons kunstmatige watersysteem. Vasthouden van regenwater in bossen en venen bijvoorbeeld, kan door ons nagebootst worden in de moderne haarvaten, zoals lage percelen, sloten en erven. Daar ligt volgens mij de sleutel tot aanpassing aan het veranderende klimaat. In mijn ogen mag het waterschap, dat het water als de beste kent, hierbij iets meer het voortouw nemen. Er gebeurt nog te weinig en het gaat te langzaam. Daarom heb ik me ook aangesloten bij Water Natuurlijk, dat streeft naar meer kwaliteit en beleefbaarheid voor iedereen, gebaseerd op het natuurlijk watersysteem.” Zoon woont in Witharen (gemeente Ommen), waar hij in het oude Tolhuis de geschiedenis van het dorp levend houdt en de schoolkinderen leert tuinieren.

Zetelverdeling
In het waterschapsbestuur zijn de zetels als volgt verdeeld na de waterschapsverkiezingen in 2019: Water Natuurlijk (5), VVD (4), CDA (3), ChristenUnie (2), Algemene Waterschapspartij (2), Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel (3), 50Plus (1), SGP (1), Ongebouwd (4), Bedrijven (3) en natuurterreinen (1).