Boeren omgeving Kampen trekken naar stadhuis met statement

Meer dan 40 trekkers trokken vanavond richting het stadhuis. De daar binnen gaande commissievergadering werd er voor onderbroken. De boeren spraken met burgemeester Sander de Rouwe en andere politici. En mochten zelfs een woordje doen in de raadszaal. Een foto impressie:

Het statement van de boeren staat onderaan de pagina.

Fotocredit: Kampenonline & Mitchell boswijk

Beste boeren, burgers, buitenlui en bestuurders

We zijn het ZAT!!!!!

We zijn de manipulatie, intimidatie, afpersing en leugens ZAT!!!!!

We zijn de dwaasheid Zat!

Wij boeren worden via alle kanten aangevallen.

We worden verleid met grote sommen geld om ons land af te staan voor “duurzame” doelen als wind en zonne energie.

We worden geintimideerd door wet en regelgeving

We worden afgeperst door “onze” zuivelondernemingen om data af te staan die in modellen verwerkt worden, waar weer overheidsmodellen mee gevoed worden.

De modellen zijn gebaseerd op theorie, niet op praktijk.

Wij willen niet door leugens geregeerd worden.

Ons platteland word bedreigd, onze cultuur, ons bestaansrecht

Maar het gaat niet alleen ons aan, als de huidige koers wordt voortgezet wordt voedsel steeds schaarsen. Voedselprijzen zullen blijven toenemen. Nu raakt dit vooral de armsten onder ons, maar het duurt niet lang of iedereen zal geraakt worden.

Commissie en raadsleden, wij roepen u op om het statement te maken naar de landelijke politiek, dat u, net al wij, niet staat achter een dwaas beleid dat niet gestoeld is op de waarheid. De trekkers lijken misschien intimiderend, maar wij willen niet dreigen, afpersen en manipuleren. Wij hebben een brief opgesteld die u kunt gebruiken als voorbeeld om naar Den Haag kunt sturen.

Tot slot, wij hopen dat de gemeente Kampen en haar bestuur achter ons wil staan en wil regeren vanuit waarheid. Wij wensen u daarin alle wijsheid toe.