Gemeente Kampen stelt Ontmoetingsfonds ontheemden in

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten een nieuwe tijdelijke regeling in te stellen om ontmoetingen tussen Kampenaren en ontheemden mogelijk te maken. Het gaat daarbij zowel om gevluchte Oekraïners als om ontheemden in de tijdelijke noodopvang aan de Industrieweg en de crisisnoodopvang asielzoekers in sporthal De Reeve. Het college heeft hiervoor voorlopig een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld.

Vrijwilligersorganisaties en particulieren kunnen voor een initiatief of activiteiten voor ontheemden een bedrag van € 100 tot € 750 aanvragen. Voorbeelden van activiteiten die hiermee kunnen worden georganiseerd, zijn wandelingen, speurtochten, gezamenlijke maaltijden, sport- en spelactiviteiten of creatieve workshops. “Als we kunnen zorgen voor ontmoeting tussen Kampenaren en ontheemden, zijn ze voor elkaar niet langer vreemden. We hopen dat dat door beide groepen als verrijkend wordt ervaren. Daarbij kunnen we ontheemden zo een zinvolle invulling geven van hun tijd. We vinden het belangrijk dat mensen, wat hun verhaal ook is en hoe tijdelijk ze hier ook zijn, zich welkom weten zolang ze in ons midden verkeren”, aldus burgemeester Sander de Rouwe.

Andere fase

Het projectteam ‘Lokale aanpak ontheemden’ ziet dat vooral de opvang van Oekraïners in een andere fase terechtkomt, waarin verbinding tussen de Kampenaren en ontheemden meer centraal staat. De eerste fase, waarin het realiseren van opvang en hulpgoederen centraal stond, is voorbij. Om deze reden wordt het eerdere Solidariteitsfonds Oekraïne beëindigd en komt het Ontmoetingsfonds ontheemden hiervoor in de plaats. Vanuit het Solidariteitsfonds Oekraïne zijn 17 aanvragen gehonoreerd. Dat fonds is daarmee ook nagenoeg uitgeput.

Met het Ontmoetingsfonds ontheemden wil het college (kleinere) initiatieven uit de Kamper gemeenschap ondersteunen, waarmee ontmoeting en verbinding tussen ontheemden en de Kamper samenleving tot stand komt. Hiermee kan het draagvlak en begrip voor opvang en ontheemden worden versterkt, wordt er activiteit en afleiding geboden voor ontheemden en wordt de samenredzaamheid van ontheemden en Kampenaren versterkt.

De regeling treedt per direct in werking; dat is bewust nog voor de schoolvakanties in regio noord. Op www.kampen.nl/ontmoetingsfonds staat meer informatie over deze regeling en kan vanaf 8 juli met terugwerkende kracht een aanvraag voor een financiële bijdrage worden ingediend.