Wouter Berns schenkt schilderij aan Kamper vrijmetselarij

Tijdens de Open Monumentendag op 10 september 2022 ontvangt Vrijmetselaarsloge Le Profond Silence in Kampen een opvallende schenking: een schilderij van de Kamper kunstschilder Wouter Berns (Galerie Tripmaker). In 1993 werd de jonge Kamper kunstschilder Wouter Berns door een van de leden van de loge benaderd om een schilderij te maken. Het schilderij moest de weg van de vrijmetselaar symboliseren. De loge stond voor een grote verbouwing en hoopte met hoogwaardige reproducties van het schilderij geld in te zamelen.

Wouter Berns – “De werkplaats”

Wouter overwoog de opdrachtvraag en ging aan de slag met de hem aangereikte symbolen en hun betekenis. Een paar maanden later was “De werkplaats”, zoals het schilderij is getiteld, voltooid. De Vrijmetselaarsloge liet reproducties drukken en verkocht ze over de hele wereld. Het originele schilderij bleef in het bezit van de kunstenaar. Wouter Berns: “Het schilderij verbeeldt een voor elke vrijmetselaar leesbare route door een glooiend landschap. Het is een symbolische wegenkaart van het maçonnieke pad. De onbeschreven leerling-vrijmetselaar staat aan het begin van een lange wandeling. Voor hem ontsluit zich een weg over een drietal glooiingen. Aan de horizon gloort een eindpunt. Het is de symbolische finish waarover hij onderweg leert dat de weg daar niet eindigt, maar slechts begint.

Berns was zelf een aantal jaren lid van de Kamper loge. Hij vindt dat het originele schilderij thuishoort op de plek waarvoor hij het ooit maakte. De overhandiging vindt plaats op zaterdag 10 september om 9.30 uur in het gebouw van Le Profond Silence aan de Boven Nieuwstraat 36 in Kampen. Het gebouw én het schilderij zijn de hele dag voor het publiek te bezichtigen. Leden van de loge zijn aanwezig om gevraagd en ongevraagd te vertellen over het bijzondere gebouw en de vrijmetselarij.