Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2022 voor Stichting Vischrookerij Van Heerde en Reumer

Het college van B&W heeft besloten, op advies van de selectiecommissie, de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2022 toe te kennen aan de Stichting Vischrookerij Van Heerde en Reumer. De stichting ontvangt de erfgoedprijs vanwege hun bijzondere inzet voor het behoud van de Vischrookerij aan het Slagersplein 20-22. 

Mede op verzoek van de stichting zelf, is dit object in december 2021 aangewezen als gemeentelijk monument. De aanwijzing vormt het sluitstuk van een langdurige strijd voor behoud van de Vischrookerij op de oorspronkelijke locatie van dit bijzondere gebouwencomplex.

Wethouder voor monumentenzorg, Richard Boddeus: β€œDe aanwijzing van het complex tot gemeentelijk monument en daarmee behoud op de oorspronkelijke locatie zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de onuitputtelijke inzet en het doorzettingsvermogen van de Stichting Vischrookerij – Van Heerde en Reumer. De toekenning van de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2022 kan dan ook gezien worden als een waardering voor die inzet van de stichting.”

Commissie Erfgoedprijs

Sinds 2020 is een selectiecommissie Erfgoedprijs in het leven geroepen, met daarin een afgevaardigde van de Stichting Stadsherstel Kampen en de Monumentenraad Kampen. De commissie kwam met de voordracht om de Erfgoedprijs 2022 toe te kennen aan de Stichting Vischrookerij van Heerde en Reumer. Het college heeft deze voordracht overgenomen.

De winnaar van de Erfgoedrprijs wordt gekozen op basis van een aantal criteria, zoals:

  • De prijs wordt uitgereikt voor een object, terrein of project van historische waarde.
  • De prijs wordt uitgereikt aan een goed voorbeeld van het beheren, restaureren of in stand houden van cultuurhistorisch erfgoed.
  • De prijs wordt uitgereikt als het voortbestaan van het object is gewaarborgd.
  • Bij de beoordeling wordt gelet op zaken als (openbare) toegankelijkheid, belangrijke spin-off en uitstraling voor de omgeving en/of gemeente, passend (her)gebruik en integratie van cultuurdragers.

Achtergrond

Begin deze eeuw dreigde het complex, dat symbool staat voor het visserijverleden van Brunnepe, gesloopt te worden bij de realisatie van een vijftal woontorens achter de rivierdijk. Een aantal inwoners van Kampen – in het bijzonder uit Brunnepe – verzette zich hier fel tegen. Dit was de tijd dat de Stichting Vischrookerij – Van Heerde en Reumer werd opgericht. In de afgelopen 15 jaar heeft deze stichting zich op talrijke manieren ingezet om de cultuurhistorische waarde van het complex te laten vaststellen en bevestigen, sloop van het complex te voorkomen Γ©n het ensemble te behouden op zijn huidige oorspronkelijke locatie. Dit alles met als einddoel restauratie van het complex en zo mogelijk huisvesting van een streekmuseum te realiseren, waarin het verhaal van de visserij verteld kan worden.

Erfgoedprijs

De gemeentelijke Erfgoedprijs Zwolle-Kampen wordt sinds 2008 uitgereikt als waardering voor het op goede wijze beheren, restaureren en in stand houden van ons cultuurhistorisch erfgoed. De prijs wordt elk jaar, afwisselend in Zwolle of Kampen, uitgereikt aan de eigenaar of initiatiefnemer van een lokaal project of object. Kampen is dit jaar weer aan de beurt. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000,-verbonden.