IJsselkogge op het Van Heutszplein als onderdeel van het verhaal ‘Wereldstad met een Hanzeschat’

Voor de terugkeer van de IJsselkogge in 2024 is nader onderzoek gedaan naar verschillende expositiemogelijkheden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur uitgesproken voor een paviljoen op het Van Heutszplein gecombineerd met een Hanzeconcept ‘Wereldstad met een Hanzeschat’, waarmee het Hanzeverhaal met de IJsselkogge als icoon, verteld en behouden wordt.

Het college heeft hiervoor gekozen op basis van enkele studies en de uitkomsten van de opiniërende bespreking in de commissie Samenleven en Bestuur eind juni dit jaar. Door voor de binnenstad te kiezen krijgt de IJsselkogge de prominente plek aan de IJssel die het verdient. Met de mogelijkheid om een verbinding te maken met het water (en vervoer over water) en de mogelijkheid om de nieuwe voorziening op te nemen in een Hanzeroute door de binnenstad van Kampen. Bovendien is het zo mogelijk om via het vele erfgoed en voorzieningen in de binnenstad het Hanzeverhaal op diverse locaties te vertellen. Op deze manier is de binnenstad van Kampen het festivalterrein.

Eerder dit jaar zijn drie opties nader onderzocht. De IJsselkogge exposeren in een paviljoen in de binnenstad met of zonder een Hanzeconcept. Of de IJsselkogge onderbrengen in een Hanzepark met beleefmuseum wat verder van de binnenstad af. De studies zijn in juni opiniërend besproken in de raadscommissie Samenleven en Bestuur. Er bleek een breed draagvlak voor het verder uitwerken van het scenario waarin de IJsselkogge geëxposeerd wordt in een paviljoen in de binnenstad inclusief een programma en het Hanzeconcept ‘Wereldstad met een Hanzeschat’.

Wethouder Vrijetijdseconomie Bas Wonink: “De IJsselkogge is het tastbare bewijs van ons roemruchte Hanzeverleden. We zijn trots op de betekenis die ook deze IJsselkogge heeft gehad voor onze stad. Een kogge zorgde voor de verbinding tussen de Hanzesteden. Het was dė manier om handel te drijven, om elkaar te ontmoeten op de Hanzemarkten en om zaken te doen in een Hanzestad. Juist die verbinding kunnen we sterker maken met de terugkeer van de IJsselkogge. Gezamenlijk met de negen Hanzesteden in Oost Nederland willen we invulling geven aan het positioneren van het Hanzeverhaal met de IJsselkogge als icoon.

Met de investering voor het Hanzeconcept wordt een eerste start gemaakt met het gezamenlijk programmeren en daarmee het verder versterken van sterke punten in de binnenstad. Dit draagt bij aan het evenwicht tussen ondernemerschap, cultuur, toerisme en ruimtelijke kwaliteit. En het optimaliseert het andere proces waarmee de binnenstad kwalitatief wordt versterkt, namelijk het programma voor transitie en transformatie van de binnenstad.“

Wethouder Cultuur Richard Boddeus: “De IJsselkogge verdient een centrale en toegankelijke plek in de binnenstad en is belangrijk bij het beleefbaar, tastbaar en toegankelijk maken van ons cultureel erfgoed. Door de partners in de stad, waaronder Sambiq, Kampen Partners, inwoners, organisaties en ondernemers, nadrukkelijk bij de verdere vormgeving en de realisatie van het Hanzeconcept en het paviljoen voor de IJsselkogge te betrekken, wordt het een Hanzeverhaal van ons allemaal.”

Het college legt de keuze voor de IJsselkogge in een paviljoen op het Van Heutszplein in combinatie met het concept ‘Wereldstad met een Hanzeschat’ voor aan de gemeenteraad.

De raad wordt een investeringsbedrag gevraagd voor het bouwen van het paviljoen, de herinrichting van de directe omgeving en een eerste start van de uitwerking van het Hanzeconcept.

De gemeenteraad neemt hierover op 27 oktober een besluit.