Startschot Week tegen Eenzaamheid

Gemeente Kampen is succesvol aan de slag met aanpak tegen eenzaamheid. Dat was de aanleiding voor staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS om Kampen een bezoek te brengen op donderdag 29 september. Tijdens dit bezoek hoorde hij onder meer over FF Buurten, Het Beste van Kampen en het initiatief op begraafplaats Bovenbroek.

FF Buurten

Staatssecretaris van Ooijen startte zijn bezoek in de Vermuydenstraat waar Michel van Olst van WijZ Kampen en inwoonster Mini van de Wolde vertelden over het project FF Buurten. Inwoners worden hier ‘opgetrommeld’ om in contact te komen met elkaar. In een trommel is verzameld waar inwoners goed in zijn. Michel van Olst: “Inwoners schreven op wat hun talenten zijn, wat er volgens hen beter kan in de straat en wat ze zelf kunnen bijdragen. Dit werd een straatkompas voor de straat.” Daaruit kwam bijvoorbeeld dat Mini van de Wolde met andere inwoners zelf een actieve wandelgroep in het leven riep. Deze wandelclub liep samen met de staatssecretaris naar de begraafplaats voor het volgende project.

Het Beste van Kampen

In het project ‘Het Beste van Kampen’ zijn samen met ouderen allerlei (culturele) activiteiten ontwikkeld. “Hierbij waren de ontwikkelingswensen en mogelijkheden van de ouderen uitgangspunt”, aldus aanjager Margreet Bouwman. Onder ‘Het Beste van Kampen’ vallen negentien activiteiten. Van Ooijen sprak in de aula van de begraafplaats met betrokkenen van die activiteiten: Time Slips, Verhalen uit Groot IJsselmuiden en Trooststenen. De staatssecretaris sprak met Yvonne Selles en mevrouw Sleurink over trooststenen. Yvonne Selles is gastvrouw op de begraafplaats en biedt bezoekers een luisterend oor. Mevrouw de Sleurink is een regelmatige bezoeker, omdat zij haar man verloor in coronatijd. Samen met voormalig burgemeester Koelewijn plaatste zij een gedenkboom op de begraafplaats. Bezoekers kunnen hier een trooststeen neerleggen. De staatssecretaris deed dit samen met mevrouw Sleurink.

Startschot Week tegen Eenzaamheid

Tot slot wandelde de staatssecretaris naar het Sportpark De Maten waar hij een potje jeu de boule speelde met de  heer Henk Stevens. Deze overhandigde hem daarna de flyer met alle activiteiten die de komende week tijdens de Week tegen Eenzaamheid in Kampen gehouden worden. Dit was tegelijkertijd de opening van de Week tegen Eenzaamheid (29 september tot en met 6 oktober). (https://erbijkampen.nl/wp-content/uploads/2022/09/komerbij2022.pdf)

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “We stimuleren organisaties om elkaar op te zoeken en samen te werken bij deze initiatieven. En dagen inwoners uit op wijkniveau, in de eigen omgeving, het verschil te maken. Het werkbezoek van de staatssecretaris dat juist in het teken stond van de ervaringen van inwoners en vrijwilligers met de initiatieven, sterkt ons in de opvatting dat we gezamenlijk met alle betrokken partners de juiste stappen aan het zetten zijn richting een structurele aanpak. Wij waarderen het enorm dat staatssecretaris Van Ooijen de tijd heeft genomen om op werkbezoek naar Kampen te komen en goed heeft geluisterd naar wat inwoners, vrijwilligers en professionals bezighoudt bij de aanpak. We hopen dat hij deze ervaring meeneemt als input voor de landelijke campagne tegen eenzaamheid.”

Actieplan gemeente Kampen

Ruim 20.000 Kampenaren voelen zich in mindere of meerdere mate eenzaam. Ook door de impact van het coronavirus ervaren veel mensen gevoelens van eenzaamheid. Om het tij te keren maakte de gemeente Kampen samen met partners een actieplan tegen eenzaamheid. De aanpak concentreert zich op twee speerpunten: het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Kampen kent veel initiatieven om eenzaamheid onder inwoners tegen te gaan.