Toename woningvoorraad blijft achter in Overijssel

In de provincie Overijssel zijn er minder per 100.000 inwoners minder woningen aan de woningvoorraad toegevoegd dan het Nederlandse gemiddelde. Ook scoort de provincie bij het opleveren van nieuwbouwwoningen onder het Nederlandse gemiddelde. Dit blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, die recent verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), over de eerste acht maanden van 2022, onder de loep nam.

Per 100.000 inwoners kwamen er in Overijssel 256 woningen bij, terwijl er in Nederland gemiddeld 295 woningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. De toename van de woningvoorraad is hiermee 13 procent kleiner dan gemiddeld in Nederland. 

Toename aantal nieuwbouwwoningen valt tegen

Met een toename van slechts 222 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners, komt Overijssel op het gebied van nieuwbouw 11 procent onder het Nederlandse gemiddelde uit. 

Grote verschillen per provincie

Afgezet naar het aantal inwoners blijft de toename van de woningvoorraad het meest achter in de provincies Zeeland, Friesland en Zuid-Holland. In de provincies Flevoland, Groningen en Utrecht is de woningvoorraad per 100.000 inwoners het meest toegenomen.

Afgezet naar het aantal inwoners is het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen het kleinst in de provincies Limburg, Drenthe en Gelderland. In de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht is het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners het grootst.

Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie op: https://parelbeheer.nl/onderzoek-voorraad-woningen-2022/ 

Dit bericht is ingezonden door Parel beheer.